سامانه پیام کوتاه دیتا سنتر پاسارگاد
۲۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۳ و ۳۹ دقیقه

متن قابل تغییر از مدیریت