سامانه پیام کوتاه دیتا سنتر پاسارگاد
۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۵ و ۱۱ دقیقه

متن قابل تغییر از مدیریت