سامانه پیام کوتاه دیتا سنتر پاسارگاد
۲۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۶ و ۰۹ دقیقه

متن قابل تغییر از مدیریت