سامانه پیام کوتاه دیتا سنتر پاسارگاد
۲ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۲۲ و ۱۶ دقیقه

متن قابل تغییر از مدیریت