سامانه پیام کوتاه دیتا سنتر پاسارگاد
۱۰ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۲۰ و ۵۷ دقیقه

متن قابل تغییر از مدیریت