سامانه پیام کوتاه دیتا سنتر پاسارگاد
۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴ و ۴۸ دقیقه

متن قابل تغییر از مدیریت